Salgs og leveringsbetingelser

Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder på alt salg fra Rikter Svendsen AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt.

Lagerførte standardvarer:

​Med lagerførte standardvarer menes varer som er ferdig produsert og kan bestilles direkte fra lager.

Bestillingsvarer og trykkordrer:

​Med bestillingsvarer menes varer som først vil bli produsert når varene er bestilt. Endringer etter at ordrebekreftelse og korrektur er godkjent og ordre er igangsatt vil medføre merkostnad, eller vil ikke være mulig hvis ordren allerede er igangsatt i produksjon.

 

Prosjektvarer:​

Med prosjektvarer menes varer som først vil bli produsert etter en produktutviklingsfase og bestilt etter godkjenning av korrektur, tegninger eller vareprøve. Endringer etter at ordrebekreftelse, korrektur og vareprøve er godkjent og ordre er igangsatt vil medføre merkostnad, eller vil ikke være mulig hvis ordren allerede er igangsatt i produksjon.

Ordrebekreftelse

Når du bestiller varer og pregejobber hos Rikter Svendsen vil du motta en ordrebekreftelse på mail. Du er forpliktet til å sjekke ordrebekreftelsen og kontakte oss omgående siden din ordre vil bli behandlet kort tid (ofte samme dag) etter vi har sendt bekreftelsen.

Kansellering av ordre etter at avtalen er trådt i kraft kan kun skje etter avtale og mot eventuelle påløpte kostnader.

Tilbud og avtale

​Lagerførte standardvarer:

​Alle opplysninger om priser og produkter som fremgår av kataloger, prislister, nettsider, og annet reklamemateriell er veiledende og ikke å anse som bindende. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og trykkfeil.  Som trykkfeil regnes også avvik mellom bilde av et produkt og produktets virkelige utseende, samt mulighet for bestilling av produkter som har gått ut av sortimentet, og som derfor ikke kan leveres. Bestillingen er bindende når ordren er avgitt.

Alle priser er oppgitt eks. MVA, evnt. miljøavgift og frakt. Frakt tilkommer på alle sendinger under NOK 5000,-kr eks. MVA (fraktfrigrense). Fraktfrigrense gjelder ikke egenproduserte varer (prosjektvarer), bestillingsvarer/trykkordre eller leveranser til Svalbard og utenfor Norge.

 

Bestillingsvarer, trykkordrer og prosjektvarer

Alle tilbud gis uten forpliktelser og med forbehold om prisøkninger og endrede leveringsmuligheter.

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet er først å anse som et nytt tilbud etter skriftlig bekreftelse fra Rikter Svendsen.

Avtalen mellom Rikter Svendsen AS og kjøper trer i kraft ved at kunden skriftlig aksepterer tilbudet. Kunden mottar deretter en ordrebekreftelse fra Rikter Svendsen AS. Innsigelser mot ordrebekreftelsen må gjøres skriftlig umiddelbart. Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA og evnt. miljøavgift.

Frakt kommer i tillegg, og betales av kjøper med mindre noe annet er avtalt skriftlig på forhånd.

 

Levering

Levering skjer fra vårt lager med en av Rikter Svendsens transportpartnere om ikke annet er angitt av kjøper.

 

Lagerførte standardvarer

Levering av lagerførte standardvarer vil normalt skje 1-5 virkedager etter at ordren er registrert.

 

Bestillingsvarer, trykkordrer og prosjektvarer

Levering av bestillingsvarer skjer i henhold til ordrebekreftelsen eller annen avtale. Levering vil normalt skje på den tiden som er angitt på ordrebekreftelsen, forutsatt at godkjenning av ordre og korrekturer er signert og returnert til avtalt tid.

 

Produktinformasjon

 

Lagerførte standardvarer

​Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til det som fremgår av kataloger, nettsider, og annet reklamemateriell. Avvik mellom bilde av et produkt og produktets virkelige utseende kan forekomme. Kun vesentlige avvik gir grunnlag for reklamasjon.

Bestillingsvarer, trykkordrer og prosjektvarer

​Spesialbestilte varer med trykk kan variere i antall med /-15% i forhold til bestilt antall. Ved små kvantum kan antallet variere med /- 25%. Kunden blir fakturert for reelt levert antall.

Målavvikelser på inntil 5 % gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver på skjerm og utskrifter. Det garanteres ikke mot avsmitting. Spesielt matte trykk kan smitte av farge.

Poser med trykk leveres normalt med fotocellemerke i øvre hjørne, samt med bunnfallsmerke. Dette gjøres for å sikre korrekt plassering av logo, samt for å merke produktet med relevant informasjon.

Kunden må selv innhente rettigheter til bruk av logo/merkevarenavn. Dette må kunne fremlegges på forespørsel. Rikter Svendsen AS tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.

Rikter Svendsen AS forbeholder retten til å benytte alle produserte varer som prøve og samtidig benytte dette i markedsføringen av Rikter Svendsen AS.

Betaling

​Rikter Svendsen AS sine generelle betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager. Kreditt innvilges etter en kredittvurdering, og Rikter Svendsen AS kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse. Dersom en kunde er ny eller ikke kredittgodkjennes kan Rikter Svendsen be om forskuddsbetaling helt eller delvis.

Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tids gjeldene sats. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting på Rikter Svendsen sitt lager.

Salgspant

​Etter forfall belastes renter til gjeldende satser. Rikter Svendsen beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt iht. lov om salgspant.

 

Transportskade

 Varemottaker må selv påse at vareemballasjen ikke er skadet og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Eventuell skade eller manglende kolli må føres på pakkseddel/fraktbrev før kvittering for mottagelse, og må meldes til Rikter Svendsen umiddelbart og senest innen fem dager. I motsatt tilfelle kan Rikter Svendsen AS fraskrive seg ansvar for skade.

 

Reklamasjon

 Kjøper er ansvarlig for å inspisere varene ved mottakelse slik at eventuelle feil og mangler oppdages umiddelbart. Alle reklamasjoner må fremsettes skriftlig så snart som mulig og senest fem dager etter mottakelse av varene, ellers anses kunden for å ha akseptert varene.

All retur forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Returfrakt for Rikter Svendsens regning aksepteres kun når dette er avtalt på forhånd. Kun feil forårsaket av Rikter Svendsen (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt.

 

Garanti

Begrenset til de ulike fabrikantenes garantitid. Omfatter ikke feil eller mangler som er oppstått pga. kjøpers feilaktige bruk av varen. Gjelder heller ikke ved følgeskader som påføres kjøper ved eventuelle feil på den leverte vare. Reparasjon dekkes kun når varen er returnert etter standard returbetingelser. Ved forbrukerkjøp gjelder kjøpslovens regler.

 

Force majeure

Rikter Svendsen kan ikke stilles til ansvar ved eventuelle forsinkelser ved leveranse som Rikter Svendsen ikke kan råde over. Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over. Ved forsinkelser som skyldes streik eller lockout, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, naturkatastrofer, råvaremangel eller hendelser av tilsvarende karakter forbeholder vi oss retten til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette leveringen.

 

Erstatning

Eventuelle forsinkelser i forhold til bekreftet leveringstidspunkt berettiger ikke noen form for erstatning. Rikter Svendsen har intet ansvar for eventuelle økonomiske tap kunden påføres som et resultat av forsinkelser eller uteblitte leveranser, uavhengig av om tapet er direkte eller indirekte eller om Rikter Svendsen på forhånd har blitt gjort oppmerksom på at økonomisk tap kan oppstå. Skulle Rikter Svendsen bli pålagt erstatningsansvar etter lovgivningen skal erstatningsbeløpet være begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet.

 

Tvistemål

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov.